Změna velikosti písma

Jak probíhá péče v Domácím hospici?

Komplexní interdisciplinární péči o pacienty ve znojemském domácím hospici poskytuje paliativní ambulance veřejně prospěšného Spolku Konipaska ve spolupráci s Ošetřovatelskou službou Oblastní charity Znojmo. Pacientům je k dispozici 24 hodin denně, sedm dní v týdnu lékař a zdravotní sestra vzdělaní  v paliativní medicíně, spolu s nimi v týmu pracuje psycholog , sociální pracovníci a dle potřeby pacienta je možno nabídnout i služby duchovní.

Lékař domácího hospice přijímá pacienta do péče vstupní návštěvou v domácnosti, stanovuje paliativní plán péče, konzultuje dle potřeby zdravotní stav se sestrou , 1x týdně je informován v rámci vizit multidisciplinárního týmu hospice, vede dokumentaci, kterou pravidelně předává ošetřujícímu, resp. Praktickému lékaři.