Změna velikosti písma

Co je Domácí hospic?

Cílem péče domácího hospice je poskytnou specializovanou paliativní péči v domácím prostředí pacientům, kteří trpí nevyléčitelnou nemocí v pokročilém a terminálním stadiu, u kterých byla ukončena kauzální léčba vedoucí k vyléčení onemocnění a je indikována léčba paliativní,  zaměřena na zmírnění bolesti a dalších symptomú doprovázejích  toto stadium nemoci.

Domácí paliativní péče umožňuje přenést možnosti moderní léčby bolesti a dalších symptomů do domácího prostředí a vyhnout se tak mnohým zbytečným a pro všechny zúčastněné traumatizujícím hospitalizacím.

Péče domácího hospice může výrazně zmírnit potíže pacienta v závěrečné fázi jeho života. Pacient si přeje strávit zbytek života v domácím prostředí, ale běžná ambulantní péče nestačí k zajištění péče doma ( např. pro imobilitu, nestabilnost symptomů s nutností reagovat změnou medikace 24 hod. denně 7 dní v týdnu).