Změna velikosti písma

Spolu až do konce                                                                                   

S ohledem na rozšíření aktivit našeho spolku o Domácí hospicovou péči, jsme se přihlásili do projektu Nadačního fondu AVAST, abychom spolupracovali s našimi kolegy z celé ČR a také získali prostředky potřebné pro zdárný rozjezd našeho Domácího hospicu.

Více o projektu samém se můžete dovědět na: www.nadacnifond.avast.cz/co-delame nebo www.nadacnifond.avast.cz.

 

Nadační fond AGROFERT                                                                              

                                                                                      

Nadace AGROFERT sleduje potřeby v České republice ve vybraných oblastech a snaží se pomáhat přesně tam, kde je to třeba. Nadace svou činnost realizuje převážně formou finančního příspěvku. Nadace přispívá především nekomerčním právnickým osobám na rozvoj jejich aktivit a na zlepšení jejich materiálně-technického vybavení a podmínek činnosti.

Program „Podpora DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE PRO DĚTI A DOSPĚLÉ“ .

Více o programu na www.nadace-agrofert.cz