Změna velikosti písma

Akce 

S lítostí vám oznamujeme, že s platností od 1.10.2018, Spolek Konipaska, již nezajišťuje služby Domácí hospicové péče.

Důvodem je ztráta personálního obsazení (odborného garanta), bez kterého není možno kvalitně zajistit a vykonávat zdravotní služby v souladu s legislativou ČR.

Srdečně vás zveme na náš již tradiční charitativní koncert

"The Tap Tap hraje pro Konipasku 2018".

Tradičním partnerem a účinkujícím je i Hudební škola YAMAHA ze Znojma, která doprovází Dětský sbor Libohlásek.

www.yamahaskola.cz

image003.png

plakát web.jpg

BENEFIČNÍ PŘEDSTAVENÍ

OSKAR A RŮŽOVÁ PANÍ

 

Dne 20. 11. 2017 se v městském divadle Znojmo uskutečnilo benefiční představení s názvem "Oskar a růžová paní". 

Rádi bychom touto cestou poděkovali divákům za finanční příspěvky, které podpoří činnost a udržitelnost Spolku Konipaska.

Poděkování také patří hercům Martině Eliášové a Janu Sklenáři a

Městskému divadlu Znojmo.

IMG_2835.JPG

 

logo konipaska.png  REGIONÁLNÍ LÉKAŘSKÝ SEMINÁŘ nemocnice-znojmo-prispevkova-organizace-p195190z265945u.png 

2. 11. 2017  nemocnice Znojmo

Dne 2. 11. 2017 se v prostorách Znojemské nemocnice konal regionální lékařský seminář pořádaný Spolkem Konipaska. Odborného programu se zůčastnili MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.(Masarykův onkologický ústav) a MUDr. Hana Miličková (Spolek Konipaska).

IMG_2724.JPGIMG_2732.JPG

MUDr. Hana Miličková
Spolek Konipaska - domácí hospic Znojmo
Vystoupila se svými tématickými okruhy: 
 • ambulance pro paliativní medicínu
 • multidisciplinární tým
 • statistika pacientů
 • statistika pacientů
 • náklady na péči a kazuistiky

 

IMG_2734.JPGMudr. Sláma.jpgMUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
Masarykův onkologický ústav- klinika komplexní onkologické péče
Vystoupil se svými tématickými okruhy: 
 • kdo potřebuje paliativní péči
 • symptomy v závěřu života,místo úmrtí
 • dobrá paliativní péče
 • plán paliativní péče
 • spolupráce nemocnic a hospice

 

Přednášejícím a všem účastníkům děkujeme za účast a závěrečnou diskuzi. 

 

DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE NOVĚ

VE VYHLÁŠCE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Sbírka 353/2017
Vyhláška
ze dne 19. října 2017
o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2018
Díky vyhlášce došlo nově k ukotvení domácí paliativní péče v podobě služby hrazené pojištěncům z veřejného zdravotního pojištění.
Česká společnost paliativní medicíny a Fórmum mobilních hospiců uvedly v tiskové zprávě následující vyjádření:
"V seznamu výkonů, hrazených ze zdravotního pojištění, přibyly k 1.1.2018 nástroje pro úhradu mobilní specializované paliativní péče, takzvaných mobilních hospiců. Je to po patnácti letech snah o začlenění tohoto typu péče do zdravotnického systému zásadní okamžik a dovršení pilotního programu, který ve spolupráci se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a Ministerstvem zdravotnictví ČR běžel poslední tři roky."
Tiskovou zprávu České společnosti paliativní medicíny a Fóra mobilních hospiců naleznete na níže uvedeném odkazu:

https://docs.google.com/document/d/1AsqTbu8sQBll0M7YlHfCktkDi5VLBy4oBuXSWVvlhQw/edit

 

 

1. REGIONÁLNÍ PALIATIVNÍ KONFERENCE 

Multiprofesní spolupráce v péči o pacienty v závěru života v domácím prostředí

11. a 12. 10. 2017 v Brně 

Multiprofesní spolupráce při péči o pacienty v závěru života v domácím prostředí bylo hlavním tématem 1. regionální paliativní konference zaměřené na paliativní péči v přirozeném prostředí nemocných. Ve dnech 11. a 12. října 2017 ji v prostorách Staré a Nové radnice v Brně pořádal Hospic sv. Alžběty ve spolupráci se statutárním městem Brnem.

Konference byla určena pro zainteresovanou odbornou i laickou veřejnost a její součástí byla odborná diskuse o formách, kvalitě a aktuálních možnostech poskytování paliativní péče v domácím prostředí v Brně a v Jihomoravském kraji.

Jedním ze záměru konference je vytvoření pracovní skupiny, která následně připraví podklady pro koncepci poskytování paliativní péče pro Brno a Jihomoravský kraj s výhledem do roku 2050.

 

MUDr. Hana Miličková- konference.jpgJedním z mnoha podnětných příspěvků 1. regionální paliativní konference bylo mimo jiné i vystoupení MUDr. Hany Milíčkové za Spolek Konipaska - domácí hospic Znojmo.

Její příspěvek, který jako i ostatní příspěvky, významně napomohl k budoucímu rozvoj paliativní péče v Jihomoravském kraji.

Celý příspěvek paní doktorky Miličkové na téma Domácí hospicová péče na Znojemsku naleznete na níže uvedeném odkazu:

http://paliativnipece.info/wp-content/uploads/2017/10/Milickova_H.pdf

 

 

 

 

 

 

 

4.7.2017 jsme za Podpory z programu Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, 

ve výši 40.000,- Kč, nakoupili 2 ks injekčních pump v celkové hodnotě 71.668,-Kč.

SRDEČNĚ DĚKUJEME!!!!

VDV-logo-2017.png
 Díky této grantové podpoře můžeme našim pacientům lineárně dávkovat léky, dle potřeby... :-)

 

 

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ PODPOŘILI NAŠI SBÍRKOVOU AKCI "Dejte vejce malovaný".

Výtěžek z akce ve výši 17.049,-Kč bude použit na činnost Domácí hospicové péče Znojmo, který náš spolek provozuje ve spolupráci s Oblastní charitou Znojmo.

20170416_101005[6].jpg

20170416_100939[2].jpg

 

Milí čtenáři,

přijďte podpořit naší hospicovou činnost a věnujte nám nebo si kupte malovanou kraslici či velikonoční pomlázku.

V případě vašeho zájmu o pomoc volejte na tel: 724583939 nebo pište na: info@konipaska.cz

plakat.png

Ve čtvrtek 15.12. proběhlo již tradiční "Setkání pozůstalých", které se jako vždy neslo v přátelském duchu. Bylo možné nejen zavzpomínat na zesnulé, ale i přátelsky povyprávět a nasát blížící se vánoční atmosféru.

Děkujeme našim sestřičkám, které nádherně připravily občerstvení a také přítomným pozůstalým, za jejich účast na setkání.

DSC_0034.JPGDSC_0036.JPGDSC_0041.JPGDSC_0043.JPG

 

V sobotu 10.12. se uskutečnil Vánoční koncert Aleše Slaniny a jeho hostů.

Tradiční vánoční koncert předních sólistů Městského divadla v Brně. Spoluučínkujícími byli i studenti Gymnázia Dr. K. Polesného ze Znojma.

Část výtěžku z tohoto krásného vánočního koncertu účinkující věnovali na činnost Domácí hospicové péče.

Vše srdečně děkujem.

DSC_1692.JPGDSC_2005.JPG

DSC_1769.JPGIMG_0748.JPG

DSC_2134.JPG

 

 

 

 

26.11.2016 od 18.00hod. v Městském divadle Znojmo proběhlo charitativní divadelní představení, jehož výtěžek 7.500,-Kč byl použit pro zajištění činnosti naší Domácí hospicové péče.

Děkujeme za podporu vedení města Znojma, účinkujícím i všem přítomným divákům.

gorily_znojmo_www.png 

26.11.2016 od 18.00hod. v Městském divadle Znojmo předvede hudební komedii současného dramatika Pavla Kohouta "Dvě gorily proti mafii" divadelní spolek Jiřího Voskovce ze Sázavy. 

Představení bude odehráno, jako charitativní a jeho výtěžek bude použit na podporu činnosti Domácí hospicové péče, kterou náš spolek zajišťuje ve spolupráci s Oblastní charitou Znojmo.

Jednotné vstupné: 200,-Kč,  studenti a důchodci 150,-Kč

 - Díky pochopení vedení města Moravský Krumlov, se podařilo získat dotaci z rozpočtu města ve výši 15.000,-Kč.

Jsme nesmírně šťastni, že v Moravském Krumlově mají zastupitelé města srdce na pravém místě... :-)

DĚKUJEME!!!!

 

KONIPASKA koupila osobní auto pro přepravu zdravotních pomůcek k našim pacientům!!!

20160916_102146.jpg

- DĚKUJEME obci Chvalovice za poskytnutí dotace ve výši 100.000,-Kč pro plánovaný nákup osobního vozidla!!!

- založili jsme Sbírkový účet!!!

č.ú.: 2501010898/2010

Cílem této sbírky je získat finanční prostředky ve výši 300.000,-Kč na nákup osobního vozidla pro přepravu polohovacích lůžek a dalších zdravotních pomůcek k našim pacientům!!!

V současné době je stav tohoto konta 120.406,-Kč

- Dne 4.6.2016 proběhl charitativní koncert

"The Tap Tap hraje pro Konipasku"

Jako vždy, bylo vystoupení The Tap Tap úúúúžasné....!!!!!

Děkujeme The Tap Tap a Šimonovi Ornestovi za skvělý přístup a spolupráci.

Velké DÍKY také patří nejen našim sponzorům: Město Znojmo, Jihomoravský kraj, Znojemská Beseda, ZDS-Psota s.r.o., Nadace obce Chvalovice, Vinařství Lahofer a.s., H&M spol. s r.o. Kuchařovice, TAM KOVO s.r.o. Pavlice, Sanatorium Podlipný Znojmo, SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, Cukrářství Vladimír Truhlář Znojmo, Camping Country Hluboké Mašůvky, Agentura Sluníčko, UROKAN s.r.o., MUDr. Miroslav Štimpl s.r.o., MUDr. Jiřina Hesová Němečková s.r.o.,

ale také naším dobrovolníkům: Terče, Ondrovi, Katce, Tomášovi, Lukášovi, Aničce, Marjánce a Jolance, bez kterých by se nepodařilo koncert realizovat.

Koncert byl realizován díky dotační podpoře Jihomoravského kraje a města Znojma.

JHM kraj.png

logo Město Znojmo.jpg

 

 

 

 

Přidáváme první fotky.

 

13336031_10153395027521525_5639345565967317478_n.jpg

20160604_180602.jpg20160604_175706[2].jpg

 

 • Našemu spolku se podařilo získat dotaci z rozpočtu města Znojma ve výši 30.000,-Kč. Tyto získané prostředky budou použity na mzdové náklady lékařů.

Srdečné díky patří vedení města Znojma, včetně  zdravotního odboru, kteří chápou potřebu podpory naší činnosti.

logo Město Znojmo.jpg

 • 9.4.2016 proběhl v kostele Navštívení Panny Marie v Lechovicích charitativní koncert hudební skupiny Hradišťan s primášem Jurou Pavlicou. Po koncertu proběhla dobrovolná sbírka na podporu naší Domácí hospicové péče. Vysledkem byl finanční obnost 18.416,-Kč...!!!! Všem dárcům-účastníkům patří VELKÉ DÍKY!!! Sami členové Hradišťanu nám věnovali 2.000,-Kč a i za tento dar patří Hradišťanu VELKÉ DÍKY!!! :-) Poslední VELKÉ DÍKY patří paní Haně Weissové a farníkům z Lechovic, jako organizátorům tak báječné akce!!!

20160409_172508[2].jpg

 • Rotary klub Znojmo se rozhodl věnovat značnou část výtěžku ze svého charitativního plesu na naší činnost Domácí hospicové péče. :-))

Upřímně děkujeme všem Rotariánům

 Rotary-Darovaci-sek-2016-Spolek-Konipaska-50000.pdf

 

- 5.3.2016 od 18.00hod. proběhne přednáška na téma

Domácí hospicová péče na Znojemsku.

Místo akce: fara Lechovice

 

- 9.12.2015 Finanční dar Nadace obce Chvalovice

Díky podpoře Nadace obce Chvalovice se podařilo rozšířit zdroje financování našich lékařů z Domácí hospicové péče. VELKÉ DÍKY!!!

 

- 5.11.2015 proběhl seminář o Paliativní péči v hotelu Prestige Znojmo, který pořádala OS ČLK ve spolupráci s naším spolkem Konipaska.

Děkujeme všem přítomným za účast i zájem o téma a vaše dotazy, na které odpovídali naši přednášející.


 

 

 

 

VELKÉ DÍKY VŠEM FANOUŠKŮM HOKEJOVÝCH ORLŮ!!!!

Výtěžek včerejší akce byl 4.692,-Kč před zdaněním.

Přijďte podpořit nás a naše aktivity!!!!

25.11.2014 všichni, kdo podporujete naší charitativní činnost, přijďte na hokejový zápas HC Orli Znojmo vs. EC Klagenfurt,

kde si budete moci koupit speciální MINI balení lázeňských oplatek, které budou před a v průběhu hokejového utkání prodávány za účelem, získání finančních prostředků pro naší charitativní činnost. Tato speciální edice oplatek bude prodávána za pouhých 20,Kč/ks.

 

 

 

I tento rok pro vás chystáme další ročník charitativního koncertu, tentokrát...

"Vítáme prázdniny s The Tap Tap 2014"

 

 

Termín akce: 14.6.2014

Čas: od 16.00hod.

Místo: Lesopark Lesík u Nové Nemocnice ZNOJMO (za restaurací DIANA)

Účinkující: The Tap Tap, Burma Jones (včetně Bohouše Josefa) a No Distance Paradise z Olomouce

Moderátorem akce bude Daniel Rubeš

Program akce: 16.00  zahájení

                        16.05  No Distance Paradise

                        17.15  doprovodný program - Happy Our pro KONIPASKA a prezentace                                                           Asistenční služby Oblastní charity Znojmo - Bc. Bílková

                        18.00  Bohouš Josef a Burma Jones

                        19.15  Aukce suvenýrů hokejistů HC Orli Znojmo a obrazu "Vlčí máky v poli"

                        20.00  The Tap Tap

časový posun možný

Doprovodný program: autogramiáda hokejistů HC Orli Znojmo, prodej grilovaných hermelínů - sponzorský dar, který bude součástí výtěžku akce a aukce obrazu "Vlčí máky v poli" 2014 - olej na plátně 40x40cm od významné české výtvarnice Ivany Kotýnkové, která obraz věnovala pro náš projekt. Běžná prodejní cena obrazu je 8.400,-Kč.

Pro děti: trampolína, face painting a smart hry. 

Velké díky za dar!!!!

 

www.kotynkova.cz

 

Také budeme grilovat hermelíny ze Sedlčanské mlékárny, face paiting pro děti a další

Jsme podstěni, že naším partnerem se stal FREEPORT Hatě www.freeport.cz

 

Těšíme se na vaší bohatou účast a štědré sponzorské dary, které jako v minulých letech, pomůžou potřebným - našim handicapovaným spoluobčanům!!!