Změna velikosti písma

Spolek Konipaska

Hlavním cílem spolku Konipaska je podpora péče hospicového typu (Domácí hospic). Spolek bude usilovat o zajištění kvalifikované pomoci umírajícím a nemocným v terminálním stádiu onemocnění a členům jejich rodiny. A to nejen odbornou zdravotní péčí, ale i psychologickou, sociální a duchovní pomocí.

Máte zájem o naše služby?
Neváhejte nás kontaktovat

Rychlý dotaz

+420 724 583 939

4.7.2017 jsme za Podpory z programu Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, 

ve výši 40.000,- Kč, nakoupili 2 ks injekčních pump v celkové hodnotě 71.668,-Kč.

SRDEČNĚ DĚKUJEME!!!!

VDV-logo-2017.png
 Díky této grantové podpoře můžeme našim pacientům lineárně dávkovat léky, dle potřeby... :-)

 

       Další cíle našeho spolku KONIPASKA:

  1. Organizování a podpora kulturních a společenských aktivit nebo sportovních akcí, jejichž výtěžek bude věnován na podporu hospicové péče nebo handicapovaných občanů (zejména mládeže) a jejich integraci. Za účelem šíření a podpory hospicové myšlenky a pomoci handicapovaným občanům.
  2. Za tímto účelem bude spolek spolupracovat se státními zdravotnickými i nezdravotnickými institucemi, s nestátními organizacemi, zabývajícími se touto problematikou, s církvemi i s jednotlivými osobami, se kterými bude spolupráce pro naplňování poslání Spolku nutné či vhodné.
  3. Spolek chce rovněž kvalifikovaně napomáhat v péči o členy rodiny a blízké osoby z rodin, s nevyléčitelně nemocnými, umírajícími i zemřelými, a to hlavně po stránce duševní a duchovní.
  4. Podle možností bude spolek vytvářet podmínky i pro respitní péči, ale prioritou jednoznačně zůstává hospicová péče a pomoc handicapovaným osobám.
  5. Dalšími cíli spolku je vybudování půjčovny pomůcek pro nemocné v termálním stádiu onemocnění a následně i vybudování lůžkového zařízení Hospicové péče, jako nestátní zdravotnické zařízení a to zejména pro nemocné ze Znojemska a přilehlých regionů. V případě volné kapacity je možné i dalších regionů.
  6. Spolek je založen na křesťanských etických principech s plným respektem k individuálním potřebám, postojům a názorům těch, kterým bude sloužit.
  7. Naplňováním výše uvedených cílů se spolek snaží a bude snažit, šířit myšlenku hospicového hnutí a přispět k proměně vztahu ke smrti a umírajícím v naší společnosti. Spolek se snaží získávat další zájemce o dobrovolnou a profesionální službu v rámci hospicové péče i zájemce ochotné tuto činnost finančně podporovat.